با مشترک زندگی کنید

یک پیشنهاد برای دیدن،خواندن و شنیدن از شما به جهان
لوگو مشترک
پیشنهاد کتاب مشترک

کتاب ها رو به پیشنهاد دوستانت بخون و کتاب هایی که خوندی و دوست داشتی رو هم تو به دوستات معرفی کن

نمیدونی کدوم پادکست رو گوش کنی؟ به پیشنهاد دوستان مشترک پادکست هارو انتخاب کن. پادکست خوب شنیدی؟ حتما معرفی کن تا بقیه هم بشنون

ذنبال یه فیلم فوق العاده هستی که ارزش وقتت رو داشته باشه؟ از پیشنهاد مشترکی ها استفاده کن.و یادت نره که تو هم فیلم های پیشنهادیت رو ثبت کنی

آخرین پشنهاد ها از مشترک

فهرست