امتیاز بده

امتیاز : 5

اولی امتیاز را شما بدهید

اشتراک گذاری این پیشنهاد

غیر تهرانی ها

تهرانی یا شهرستانی؟

در حالی که ما شاهد تبعیض های نژادی و نژاد پرستی های متعددی در سطح دنیا هستیم، در داخل هم با گونه ای از تبعیض مواجه هستیم به نام “شهرستانی”. برای بسیاری از افرادی که از سایر شهرهای ایران به تهران مهاجرت کرده باشند،احتمالا واژه ی “شهرستانی” بیشتر از چیزی که در لغت معنی می دهد،بار معنایی خواهد داشت.

اما شهرستانی بودن چه حس و حالی دارد؟ پاسخ این سوال موضوع اپیزود “غیر تهرانی ها” از پادکست رادیو مرز است. در این اپیزود شما از تجربیات افرادی می شنوید که به عنوان شهرستانی در تهران زندگی کرده اند،شبیه بسیاری از ما.

شهرستانی بودن در معنا،شاید هیچ تبعیضی را نشان ندهد، شهرستان ها بخش های اصلی تقسیمات کشوری ایران می باشند و تقریبا همه ی ما شهرستانی هستیم. اما در این سال ها انگار تهران از این قائله جدا شده و ایران به دو بخش تهرانی و غیر تهرانی تقسییم گشته است. مدیریت اشتباه که متمرکز کردن بسیاری از امکانات در تهران فقط بخشی از آن است موجب مهاجرت اجباری بخش بزرگی از مردم مناظق مختلف ایران به تهران شده است و این مهاجرت اجباری خود موجب تشدید بسیاری دیگر از مشکلات دیگر هم در تهران و هم در شهرستان ها شده است که چرخه ای را بع حرکت در می آورد که تهران را بیشتر قدرت می دهد و سایر شهرستان هارا ناتوان می کند و در دید بسیاری از افراد این تفاوت در سبک زندگی میان ساکنان تهران و شهرستان ها دلیلی بر اعمال نوعی تبعیض در برخورد با تهرانی و غیر تهرانی ها است.

اما مواجه شدن با این تبعیض چه احساسی دارد؟ شنیدن این اپیزود از پادکست رادیو مرز شما را بیشتر با این موضوع آشنا می کند و شما داستان هایی را از زبان افرادی می شنوید که این موضوع را کاملا احساس کرده اند.

شما تا به حال در مورد این موضوع تجربه ای داشته اید؟

 

 

امتیاز بده

امتیاز : ۵

اولی امتیاز را شما بدهید

فهرست