فارست گامپ

پیشنهاد شده توسط:

از نظر من شعار شرکت نایکی یعنی “just do it” یک دستور العمل ساده ولی کارامد هستش. فارست گامپ شاید بیشتر از هر کس دیگری این شعار را به شما نشان دهد،پسری با بهره هوشی پایین و معلولیت در پاها که حرکت کردن را برای او سخت کرده است، اما با ساده دلی کارهایی می کند که هر کدام از آن ها برای یک انسان معمولی هم زیادی است، اما او همه آن هارا با هم به دست می آورد. شاید باید ما هم گاهی در زندگی مثل فارست عمل کنیم،زیادی فکر نکنیم و فقط کاری را انجام دهیم و به آن هم دل نبندیم. دنیای ما در نهایت ساده تر از همه ی مدال ها افتخار و کمپانی های بزرگ و قهرمانی مسابقات ورزشی است که می تواند آرزوی هرکدام از ما باشد.

اگر شما هم گاهی زندگی را سخت میگیرید حتما یک بار این فیلم را ببینید و ساده دلی را یاد بگیرید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست