امتیاز بده

امتیاز : 4

اولی امتیاز را شما بدهید

اشتراک گذاری این پیشنهاد

قوی سیاه

بسیاری از ماها تصور می کنیم که همه چیز تحت کنترل خودمان است. زیرا ما دانش و آگاهی داریم، می توانیم وقایع را درک و پیش بینی کنیم.

اما اگر اینگونه نباشد چه؟

کتاب قوی سیاه یکی از تاثیرگذار ترین کتاب هایی است که شاید بتوانید بخوانید،طالب نویسنده ای لبنانی آمریکایی و فعال بازار سرمایه است که در زمینه مدیریت ریسک می نویسد و کتاب قوی سیاه او شاید مشهور ترین کتاب او باشد .

قوی سیاه در واقع نماد پدیده هایی است که از قبل قابل پیش بینی نیستند،احتمال وقوع آن ها بسیار کم است ولی در صورتی که رخ دهد، تاثیر بسیار زیادی را خواهد گذاشت. شاید ابتدا فکر کنیم که قوی سیاه در واقع اتفاق نادری است. یعنی احساس کنیم که زندگی ما بیشتر توسط قو های سفید کنترل می شود و قوی سیاه صرفا به مواردی مختصر محدود می شوند. اما در واقع می توان گفت تمامی بخش های زندگی ما تحت تاثیر این قو های سیاه است.

چه شد که شما با همسر خود آشنا شدید؟
چه شد که بازار سرمایه در سال ۲۰۰۸ چنان سقوط کرد؟
جه شد که در سال ۵۷ در ایران انقلاب شد؟ و هزاران سوال دیگر که نشان می دهد بسیاری از وقایع تاثیر گذار زندگی ما بسیار بیشتر از چیزی که ما احساس می کنیم تحت تاثیر عامل بخت قرار دارند.

این کتاب خالی از نقل قول های دیگران است.شما تنها در مورد این موضوع و بازوهای جانبی آن می خوانید و در میان راه بار ها به بسیاری از دانسته های خود شک می کنید. همانطور که نویسنده هم می گوید،شکاک می شوید،تجربه گرای شکاک.

همانطور که نویسنده کتاب یعنی طالب معتقد است که کتاب برای خلاصه کردن نیست. پس شاید هرگونه گفتن و نوشتن از این کتاب صحیح نباشد.

پیشنهاد می کنم اگر می خواهید کتابی برای مطالعه انتخاب کنید، تا دیر نشده این کتاب را درنظر بگیرید

امتیاز بده

امتیاز : ۴

اولی امتیاز را شما بدهید

فهرست