امتیاز بده

امتیاز : 5

اولی امتیاز را شما بدهید

اشتراک گذاری این پیشنهاد

پرچم سفید

پادکست پرچم سفید روایت جنگ جهانی دومه

احسان طریقت تونسته به خوبی روی طناب اعتدال راه بره 

نه به سمت زیاده گویی سقوط کرد و نه به سمت کم گویی 

این پادکست تو کانال تلگرامی هم عکس و فیلم هایی متانسب با موضوع اون قسمت قرار داده

امتیاز بده

امتیاز : ۵

اولی امتیاز را شما بدهید

فهرست