پرچم سفید

پیشنهاد شده توسط:

پادکست پرچم سفید روایت جنگ جهانی دومه

احسان طریقت تونسته به خوبی روی طناب اعتدال راه بره 

نه به سمت زیاده گویی سقوط کرد و نه به سمت کم گویی 

این پادکست تو کانال تلگرامی هم عکس و فیلم هایی متانسب با موضوع اون قسمت قرار داده

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست